Daily NewsRecent Posts

SELIC สยายปีก รุกธุรกิจ Consumer Healthcare

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) (SELIC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ลงนามทำสัญญาซื้อสินทรัพย์สืบเนื่องจากโครงการลงทุนธุรกิจ Healthcare ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ consumer healthcare ภายใต้ตราสินค้า Neoplast™, Neobun™, Neotape, Mentopas™  ซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นพลาสเตอร์ปิดแผล แผ่นปิดบรรเทาปวด แผ่นผ้าพันกล้ามเนื้อ เจลลดความร้อน และ แผ่นแอลกอฮอล์ เป็นต้น จากบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด รวมถึงซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก บริษัท นีโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด โดยโคงการลงทุนนี้มูลค่าลงทุนไม่เกิน 550 ล้านบาท

“โครงการลงทุนนี้ประกอบไปด้วยการซื้อสินทรัพย์สองส่วน โดยส่วนแรกเป็นการซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ ตราสินค้า เครื่องหมายการค้า และสูตรการผลิต รวมถึงข้อมูลการผลิตและจำหน่าย จากบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด และอีกส่วนหนึ่งเป็นสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก บริษัท นีโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผู้ขายจะทำการโอนสินทรัพย์ทั้งหมดให้กับบริษัทภายในไตรมาส 4/2565 และบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในไตรมาสที่ 2/2566”

เมื่อบริษัทเข้าทำรายการและได้สินทรัพย์นี้มา เป็นการขยายธุรกิจของซีลิค เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Healthcare  ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ consumer healthcare ได้อย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการเติบโตหลักของบริษัท และธุรกิจด้านสุขภาพก็เป็นธุรกิจเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้

“บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ healthcare ที่มีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มองเห็นว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่ดี โดยคาดหวังที่จะช่วยเสริมสร้างการเติบโต และเป็นการต่อยอดให้กับธุรกิจหลัก ซึ่งนอกเหนือจากเป็นการขยายประเภทธุรกิจแล้วนั้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของบริษัทอีกด้วย”างสาวยุวดี กล่าว

โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button