Daily NewsRecent Posts

SELIC ก้าวเข้าสู่ธุรกิจ HEALTH CARE ปูเส้นทางเติบโตใหม่สู่อนาคต เดินตามเป้าหมายการขยายตลาดที่แตกต่าง

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ก้าวกระโดดสู่ธุรกิจ HEALTHCARE อย่างจริงจัง ตามแนวโน้มเทรนด์สายสุขภาพที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการทั่วโลกที่ในปัจจุบันหันมาให้ความสนใจและใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้มองว่าธุรกิจ Healthcare จะเป็นภาคธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนเมือง รวมทั้งการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพต่างๆ  โดยการเดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจ Consumer Healthcare ของซีลิคนั้น เป็นการดำเนินการตามเป้าหมายการขยายตลาดที่แตกต่างและหลากหลายไปจากธุรกิจหลัก (Diversity) และตลาด Healthcare เป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายที่ซีลิคได้ตั้งเป้าไว้

การเข้าสู่ HEALTHCARE ยังนับเป็นพัฒนาการเชิงกลยุทธ์อีกก้าวหนึ่ง เพื่อหาโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับแผนการเติบโตของฐานธุรกิจหลักของซีลิคในปัจจุบัน โดยช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเข้าทำรายการซื้อหุ้น ของเทวกรรมโอสถ ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและบริหารจัดการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Consumer Healthcare ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทในการเข้าลงทุนในโครงการลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ NeoplastTM, NeobunTM

“จากโครงการลงทุนในธุรกิจ Healthcare ล่าสุดทั้ง 2 โครงการ ทำให้บริษัทเกิดสายธุรกิจใหม่ คือ Healthcare segment โดยเพิ่มจากเดิม ที่มีธุรกิจกาวอุตสาหกรรม (adhesive segment) และธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว (Self-adhesive segment) โดยใน Healthcare segment จะประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “น้ำมันมวย” รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Neoplast และ Neobun” ซึ่งจะมีฝ่ายจัดการบริหารที่มีความเชี่ยวชาญตลาดนี้โดยเฉพาะ” นางสาวยุวดี กล่าว

นางสาวยุวดี กล่าวทิ้งท้ายว่า การเข้าถือหุ้นในเทวกรรมโอสถ จะช่วยสนับสนุนต่อการเติบโตของธุรกิจ และเป็นการรุกเข้าสู่อุตสาหกรรม Healthcare รวมถึงเป็นการต่อยอดจากโครงการลงทุนในการซื้อสินทรัพย์สำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ภายใต้แบรนด์ Neoplast และ Neobun  ซึ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อกันและผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินการในธุรกิจ Consumer Healthcare ของซีลิค

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button