Daily NewsRecent Posts

SELIC อนุมัติปันผลเป็นหุ้น 3.2999:1 และเงินสด 0.0454 บ./หุ้น

 

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ (ลำดับที่ 2 จากขวา แถวยืน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการประชุมทุกวาระ และมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้น 3.2999:1 และเงินสด 0.0454 บ./หุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 29 เม.ย. 2564 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 30 เม.ย. 2564

Related Articles

Back to top button