Daily NewsRecent Posts

ตลท.เตือน ระมัดดระวังการซื้อขาย MVP หลังราคายังพุ่งแม้ถูกกำกับการซื้อขายระดับ3

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (MVP) เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 โดยอาจมีความเสี่ยงหากราคาผันผวน

โดยให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รอบคอบ นอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ MVP อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากการติดตามสภาพการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ราคาปรับตัวมาปิดที่ระดับสูงสุด (New high) ที่ 7.9 บาท ด้วยค่า P/E ขาดทุน และ P/BV ที่ 12.26 เท่า แม้เข้ามาตรการระดับ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ MVP ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วว่าไม่มีพัฒนาการสำคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้น

ปัจจุบัน หลักทรัพย์ MVP อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้

  1. ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ
  2. บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ MVP คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ
  3. บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ MVP ในวันเดียวกัน (ห้าม Net settlement)

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button