Daily NewsRecent Posts

SISB เปิดผลงานปี 66 รายได้แตะ 1,930 ลบ. ผลจากนักเรียนไทยและต่างชาติกลับเข้ามาศึกษาอย่างคึกคัก ด้านบอร์ดเสนอจ่ายปันผล 0.31 บ./หุ้น

บมจ.เอสไอเอสบี (SISB) รายได้ปี 2566 อยู่ที่ 1,930.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.07 จากปีก่อน ผลจากนักเรียนไทยและต่างชาติกลับเข้ามาศึกษาอย่างคึกคัก รวมทั้งรับรู้รายได้จากการจากเปิดโรงเรียนนานาชาติสาขาใหม่ 2 แห่ง นนทบุรี- ระยอง ขณะที่บอร์ดอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD และ XM วันที่ 8 มีนาคม 2567 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 11 เมษายน 2567 นี้ ฟากซีอีโอ “เคลวิน โคว” ระบุแผนธุรกิจปี 2567  เตรียมขยายโรงเรียนนานาชาติสาขาปัจจุบันกว่า 1,500 ที่นั่ง พร้อมเปิดรับนักเรียนเพิ่ม สนับสนุนผลงานปีนี้เติบโตแข็งแกร่ง

เคลวิน โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566) บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,930.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 590.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.07%  จากช่วงปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,339.97 ล้านบาท

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเรียนมากขึ้น และจากการเปิดรับนักเรียนใหม่จากโรงเรียนนานาชาติสาขาอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ระยอง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีจำนวนโรงเรียนนานาชาติรวม 6 แห่ง และมีจำนวนนักเรียนรวมอยู่ที่ 4,197 คน เพิ่มขึ้น 1,083 คน จากปีก่อนที่มีนักเรียนรวม 3,114 คน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD และ XM วันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดวันประชุมผุ้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2567

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะมีจำนวนนักเรียนรวมแตะระดับ 4,600 คน จากทิศทางจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น และมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเตรียมแผนขยายจำนวนที่นั่งในโรงเรียนนานาชาติสาขาปัจจุบันรวมกว่า 1,500 ที่นั่ง รวมทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายขยายโรงเรียนนานาชาติในทำเลที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงโรงเรียนนานาชาติของกลุ่ม SISB ได้มากขึ้น และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการการศึกษาคุณภาพชั้นนำที่ทุกคนเข้าถึงได้

 

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button