Daily NewsRecent Posts

SMD อนุมัติปันผลเป็นเงินสด 0.50 บ. และหุ้นปันผลในอัตรา 20 : 1

บมจ. เซนต์เมด หรือ SMD ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (E-AGM) เป็นครั้งแรกนับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2564 ในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.50 บาทต่อหุ้น และหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เพื่อตอบแทนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

งานนี้ซีอีโอ SMD “ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์” พร้อมมุ่งมั่นบริหารงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button