Daily NewsRecent Posts

SNNP เทรดวันแรก ราคาเหนือจอง 29.35%

คุณวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล (ที่ 2 จากซ้าย แถวหน้า) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล (ที่ 3 จากซ้าย แถวหน้า) กรรมการผู้จัดการ คุณกิตติยา ชัยสถาพร (ขวาสุด แถวหน้า) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล (ซ้ายสุด แถวหน้า) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และนายฐากร ชัยสถาพร (แถวหลัง)  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจต่างประเทศ บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง หรือ SNNP  ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวของประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ SNNP ผ่านระบบ Virtual Ceremony โดยหุ้น SNNP เปิดการซื้อขายที่ราคา 11.90 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 29.35% จากราคาจองซื้อ IPO ที่หุ้นละ 9.20 บาท สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจและแผนดำเนินงานเพื่อผลักดันรายได้ 8,000 ล้านบาท ภายในปี 2569

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button