Daily NewsRecent Posts

STARK แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ “Mr. Chuong Tran” เสริมทัพทีมบริหาร

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK แต่งตั้ง Mr. Chuong Tran  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และเศรษฐกิจต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อเสริมทัพทีมบริหาร เพิ่มศักยภาพ ต่อยอดธุรกิจในอนาคต ฟาก”ชนินทร์ เย็นสุดใจ”บิ๊กบอส ระบุ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ในฐานะที่ปรึกษารัฐบาลแห่งประเทศเวียดนาม  ทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาค จะช่วยผลักดันการเติบโต เพิ่มความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ล ระดับ Top 10 ของโลก

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ  ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลชั้นนำเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง Mr. Chuong Tran เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำหรับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม และในต่างประเทศ ซึ่ง Mr. Chuong Tran เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและวางแผนนโยบาย เศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจใหม่ และการปรับโครงสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ และให้คำปรึกษาให้แก่รัฐบาลประเทศเวียดนาม ทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาค

“บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ  Mr. Chuong Tran เป็นอย่างมากที่ให้เกียรติมาเป็นส่วนหนึ่งของ STARK ซึ่งปัจจุบันท่านยังคงดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสให้กับรัฐบาลประเทศเวียดนามในด้านการวางแผน การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ รวมถึงภาคเอกชนในเรื่องภาวะผู้นำ และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหลายแห่ง รวมถึงบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนาม ขณะที่ ในอดีตท่านเดินทางมายังเวียดนามในช่วงทศวรรษที่ 90 ในนามของธนาคารโลก/บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เพื่อศึกษาการบูรณาการเชิงนโยบายให้แก่ภาคเอกชนอีกด้วย”

ประธานกรรมการ กล่าวอีกว่าเมื่อ Mr. Chuong Tran เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพาร์ทเนอร์ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเสริมทัพทีมบริหาร เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ยกระดับชื่อเสียงที่ดีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยมาตรฐานระดับโลกตลอดจนจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กับธุรกิจมีศักภาพ ผลักดันการเติบโต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลระดับ Top 10 ของโลก

สำหรับประสบการณ์การทำงานของ Mr. Chuong Tran  ในช่วงระหว่างปี 1985 – 1987 ได้ดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ภายใต้รัฐสภาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยรับผิดชอบด้านนโยบายการคลัง อีกทั้งท่านยังมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับกิจการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศ

ในช่วงระหว่างปี 1996 – 2003 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เจมส์ ไรเดิล แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยให้คำปรึกษาให้กับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนใน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม และสิงคโปร์

อนึ่ง Mr. Chuong Tran เป็นผู้ถือสัญชาติสหรัฐอเมริกา โดยจบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมจาก U.C. Berkeley School (‘77), the London School of Economics and Political (‘81) และ the Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS ‘86)

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button