Daily NewsRecent Posts

STECH เดินหน้าเข้า SET Q3/64 เสนอขายขาย IPO 203.5 ล้านหุ้น

STECH หนึ่งในผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงรายใหญ่ของอุตสาหกรรม ปัจจุบัน เป็นเบอร์ 1 ในแง่ของโรงงานที่มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 9 แห่ง ตั้งเป้าปี 64 จะเติบโตต่อเนื่อง แย้มโรงงานแห่งที่ 10 ที่ชลบุรีจะแล้วเสร็จ Q4 ปีนี้ เพิ่มศักยภาพการผลิตให้เพิ่มขึ้นเป็น 430,000 คิวคอนกรีตต่อปี ผลักดัน STECH ขึ้นแท่นผู้นำตลาดอย่างชัดเจน ด้านที่ปรึกษาทางการเงิน “เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี” เผยแผนโรดโชว์ปลายเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนเทรดใน SET Q3/64 ตามแผน

นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด  (มหาชน) หรือ STECH เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการเดินหน้าระดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 203,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.07 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โดย STECH เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงต่างๆ ให้แก่ภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม และให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ทั้งสิ้น 9 แห่ง กระจายอยู่ในหลายภูมิภาค ได้แก่ สระบุรี ชลบุรี สุโขทัย ลำพูน บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี และนครราชสีมา และมีโรงงานเสาเข็มสปัน ตั้งอยู่ที่สระบุรี และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 10 (สาขา 2) ที่ชลบุรี เพื่อรองรับอุปสงค์การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ EEC ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4/2564

ทั้งนี้ STECH มีกำลังการผลิตคอนกรีตอัดแรงรวมอยู่ที่ประมาณ 318,000 แสนคิวคอนกรีตต่อปี ใช้อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ราว 70% หลังโรงงานแห่งใหม่ที่ชลบุรีแล้วเสร็จ รวมทั้ง กำลังการผลิตโรงงานเดิมที่เพิ่มขึ้น จากการปรับปรุงไลน์การผลิตโรงงานที่สระบุรี ดอนพุต จะสนับสนุนให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกราว 30% เป็น 430,000 คิวคอนกรีตต่อปี

วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ STECH จะนำไปใช้ขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง ประมาณ 308 ล้านบาท รวมทั้ง นำไปใช้โครงการต่างๆ ของบริษัท ในช่วงปี 2564 – 2566  ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรี สาขา 2 ประมาณ 58 ล้านบาท ภายในปี 2564 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานดอนพุด 45 ล้านบาท ภายในปี 2565 โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 80 ล้านบาท ภายในปี 2566 โครงการซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต 50 ล้านบาท ภายในปี 2564 และโครงการซื้อเครื่องกดกันสั่นสะเทือน 65 ล้านบาท ภายในปี 2564 และโครงการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 10 ล้านบาท ภายในปี 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน 250-300 ล้านบาท ภายในปี 2564 ส่วนที่เหลือ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในปี 2564

สำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2 ลำดับแรก คือ บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นก่อน IPO คือ 68.46% และหลัง IPO 49.24% ลำดับที่ 2 คือ กลุ่มครอบครัวมงคลศรีสวัสดิ สัดส่วนการถือหุ้นก่อน IPO คือ 13.63% และหลัง IPO 9.81%

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ไฟลิ่ง STECH เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมตัวโรดโชว์ เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.นี้ และคาดว่า STECH จะมีการเสนอขายหุ้น พร้อมทั้ง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 3 นี้

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button