Daily NewsRecent Posts

SUPER เร่งเดินหน้าวินด์ฟาร์มเวียดนาม50MW หลัง EXIM BANK ปล่อยกู้ 2,300 ลบ.

SUPER ใส่เกียร์เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ เต็มสูบ หลัง EXIM BANK ปล่อยสินเชื่อโครงการ 73.95 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,300 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของโครงการ ฟากผู้บริหาร “จอมทรัพย์  โลจายะ”วางเป้าก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรายใหญ่สุดในประเทศเวียดนาม หนุนผลงานโตก้าวกระโดด

 

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (SWE) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ SUPER ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดยได้รับวงเงินสินเชื่อ (Project Financing) จำนวน 73.95  ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ  2,300 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการ HBRE Gia Lai Joint Stock Company  โรงไฟฟ้าพลังงานลมบนพื้นดิน (Onshore) ที่ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 50 เมกะวัตต์

โดยโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ จังหวัด Gia Lai ประเทศเวียดนาม และเป็นโครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff  มีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า 8.05 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ EXIM BANK ร่วมกับภาคเอกชนในการขยายฐานการลงทุนของไทยในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่โตอย่างก้าวกระโดด และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายเปิดเสรีด้านพลังงานทดแทน พร้อมผ่อนคลายกฎระเบียบและเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น ทำให้เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทย

ด้าน ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM BANK) กล่าวว่า การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้สามารถขยายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น โดย EXIM BANK เป็นธนาคารของรัฐที่บุกเบิกการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนของนักลงทุนไทยในประเทศเวียดนาม

ขณะที่ SUPER เป็นนักลงทุนไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน สอดรับกับความต้องการของภาครัฐและเอกชนในประเทศเวียดนาม สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจาก11%ในปี2563 เป็นไม่น้อยกว่า 21 % ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2573

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button