Daily NewsRecent Posts

บอร์ด SUPER ไฟเขียว ทุ่มเงินลงทุนกว่า 625.26 ลบ. เข้าซื้อหุ้น APCS ถือหุ้น 13% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER)  เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565  มีอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น APCS ในสัดส่วน 13% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS)  โดยมีมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 625.26 ล้านบาท โดยภายหลังจากที่เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสร็จสิ้น SUPER จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ APCS

“สาเหตุที่ SUPER เข้าซื้อหุ้น APCS ในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโต อีกทั้งยังเป็นการ Synergy ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพลังงานทางเลือก (EPC) ทั้งลม แดด และขยะ ซึ่ง APCS มีความเชียวชาญในงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า  ขณะเดียวกันสอดคล้องกับแผน SUPER ที่อยู่ระหว่างการขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศ และประเทศเวียดนาม” นายจอมทรัพย์กล่าว

นอกจากนี้ ยังเป็นการรองรับแผนการเข้าประมูลงาน ของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP 2018 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) มีแผนจะรับซื้อไฟจากพลังงานทดแทนในปี 2565-2567 เพิ่มอีกรวมปริมาณรับซื้อกว่า 1,800 เมกะวัตต์ ในปี 2565 จะมีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลม แสงอาทิตย์ 6,000  เมกะวัตต์และในประเทศเวียดนามที่จะเปิดประมูลกว่า 10,000 เมกะวัตต์

นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS) กล่าวว่า  การที่ SUPER ที่เข้ามาถือหุ้นในครั้งนี้ มองว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจได้มากขึ้น สนับสนุนการขยายตลาด การรับงานโดยเฉพาะธุรกิจที่ปรึกษาและก่อสร้างด้านพลังงานทางเลือก (EPC) ซึ่งจะเป็นรายได้หลักสนับสนุนการเติบโตในปี 2565

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button