Daily NewsRecent Posts

กลุ่มธนชาต เปิดตัว “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” หลัง TCAP ถือหุ้น 99.99% เสร็จสมบูรณ์ เสริมความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน

บมจ. ทุนธนชาต (TCAP) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 99.99% ใน เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” เสร็จสมบูรณ์ เสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ พร้อมใช้ศักยภาพและความชำนาญด้านธุรกิจการเงินรวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตเข้ามาบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ย้ำการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ผู้ถือกรมธรรม์ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยว่า บริษัทฯ  ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอ็ม บี เค ไฟล์ ประกันชีวิต เป็น 99.99%  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือ T Life” เสร็จสมบูรณ์แล้ว การที่ “T Life” มี TCAP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาตกลุ่มธุรกิจการเงินครบวงจร เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้ “T Life” มีความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุนและสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ “T Life”ยังเข้ามาเติมเต็มทำให้ธนชาตเป็น กลุ่มธุรกิจการเงินครบวงจรยิ่งขึ้น เพราะมีการดำเนินธุรกิจการเงินที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิยช์ด้วยการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)  โดย TCAP  มีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทลูกทุกบริษัทให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง  เพื่อพร้อมสำหรับการขยายเครือข่ายและดำเนินธุรกิจในเชิงรุกที่แต่ละบริษัทมีความเชี่ยวชาญอีกด้วย

ด้านนายนพดล เรืองจินดา  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า หลังจาก “T Life” เข้ามาอยู่ภายใต้กลุ่มธนชาต ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และจะดำเนินธุรกิจเชิงรุกมากขึ้น โดยพร้อมจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มธนชาตเข้ามาบริหารจัดการขยายธุรกิจและพัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าองค์กรรายใหญ่ที่เป็นพันธมิตรและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เด่น คือ ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน และประกันคุ้มครองสินเชื่อ ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในส่วนของลูกค้าบุคคล บริษัทฯ ก็จะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากความพร้อมในด้านของความมั่นคงแข็งแกร่งในฐานะบริษัทในกลุ่มธนชาต และมีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด จะทำให้ “T Life”  มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ ที ไลฟ์ ประกันชีวิต กล่าวว่า  จากนี้ไป  “T Life” จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและบริการทางด้านการเงินอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามสมัยของโลกยุคดิจิทัล โดยบริษัทฯ จะคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ให้ดีที่สุดนอกเหนือจากที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีการให้บริการประกันชีวิตแบบรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน  ให้ความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และองค์กรทั่วไป โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย ประกันชีวิตรายบุคคล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม และประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ นอกจากนี้ “T Life” ยังพร้อมที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มธนชาต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ในการได้รับบริการทางการเงินแบบครบวงจรอีกด้วย

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button