Daily NewsRecent Posts

TEAMG อวดกำไร Q3/65 โต 642% อานิสงส์งานรับรู้เพียบ-คุมเข้มต้นทุน พร้อมลุยคว้าโปรเจกต์โครงการภาครัฐ-เอกชนเพิ่ม

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้รวมในไตรมาส 3/2565  (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) รวมทั้งสิ้น 427.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2565 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 349.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น 22.5% และกำไรสุทธิ 41.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 ที่มีกำไรสุทธิ 5.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.29 ล้านบาท หรือ 642.3%

สำหรับการเติบโตของรายได้รวมทั้งสิ้น 427.82 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากการขายและให้บริการ เท่ากับ 420.27 ล้านบาท และรายได้อื่นเท่ากับ 7.55 ล้านบาท  โดยรายได้จากการให้บริการงานโครงการภาครัฐในช่วงไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 222.17 ล้านบาท หรือ 52.86% ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม ส่วนรายได้จากการให้บริการงานโครงการเอกชนเท่ากับ 114.37 ล้านบาท หรือ 27.21% ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม ขณะที่รายได้จากการให้บริการงานโครงการต่างประเทศช่วงไตรมาส 3  เท่ากับ 36.05 ล้านบาท คิดเป็น 8.58% ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม ส่วนรายได้จากงานโครงการธุรกิจเกี่ยวเนื่องและการลงทุนในช่วงไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 47.67 ล้านบาท คิดเป็น 11.34% ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม

ในส่วนของต้นทุนขายและให้บริการในไตรมาสที่ 3 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 จำนวน 34.46 ล้านบาท หรือ 13.2% ซึ่งการเพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับรายได้ในไตรมาส 3/2565 ที่ขยายตัวมากขึ้น  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัททีม มีการเข้มงวดกับการบริหารค่าใช้จ่ายโครงการมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการให้บุคลากรภายในกลุ่มบริษัทดำเนินงานโครงการให้มากที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินงานโครงการ

“ในไตรมาสสุดท้ายของปี บริษัทคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากโครงการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ หลังจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเข้ามาเสริมทัพ นับเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ TEAMG เติบโตยิ่งขึ้น ตลอดจนการขยายธุรกิจบริการร่วมกับพันธมิตรด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทต่อไป” ดร.อภิชาติ กล่าว

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button