Daily NewsRecent Posts

TFG ส่ง TFG-W3 เทรด 25 พ.ค.นี้ ส่งเสริมความแข็งแกร่งเงินทุน-รองรับแผนขยายธุรกิจ

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ส่ง TFG-W3 ลงสนามเทรด 25 พ.ค.นี้ ชี้ส่งผลดีกับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพราะเป็นแผนสร้างความมั่นคงฐานทุนในระยะยาวพร้อมส่งเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน รองรับแผนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

 

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหรือวอแรนต์ (Warrant) ครั้งที่ 3  (TFG-W3) จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้

สำหรับการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) ครั้งที่ 3  (TFG-W3) บริษัทฯได้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมฟรี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 5.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยวอแรนต์ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

“การออกวอแรนต์ในครั้งนี้จะส่งผลดีกับธุรกิจในอนาคต เป็นการวางแผนทางด้านเงินทุนในอนาคตเพื่อทำให้บริษัทฯมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รองรับแผนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการเติบโตของรายได้และกำไร ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”

นายวินัย กล่าวอีกว่า บริษัทฯวางงบลงทุนในปี 2564 ไว้ที่ 3,000 -3,500 ล้านบาท โดย 80% เป็นการขยายการลงทุนในประเทศไทย และส่วนที่เหลือ 20% ลงทุนในเวียดนาม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสุกร ที่ตลาดเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศไทย 20% ส่วนประเทศเวียดนาม มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกเท่าตัว  ซึ่งในปีนี้ เตรียมสร้างฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพิ่มเติม รวมถึงขยายโรงงานอาหารสัตว์ในประเทศไทยและเวียดนาม

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button