Daily NewsRecent Posts

TMILL คว้ามาตรฐานระดับโลก FSSC 22000

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัน (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ FSSC 22000 version 5.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้ผลิตอาหาร จาก Global Food Safety Initiative (GFSI) ที่เป็นสากลได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกอาหารในยุโรป

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี   บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัน (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า   การได้รับมาตรฐานสากล FSSC 22000  Version 5.1  ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ  มีกระบวนการจัดการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ “มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

 

Related Articles

Back to top button