Daily NewsRecent Posts

TNITY โชว์กำไรปี 64 พุ่ง 91.75%

 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY นำโดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางณิยะดา จ่างตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการปี 2564 และนำเสนอแผนงานปี 2565 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์

เผยผลประกอบการปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,008.03 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 250.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.75 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สามารถเติบโตได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 จากรายได้ค่าธรรมเนียมและกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น

พร้อมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือน ก.ย.2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งปีบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ  84.74 ของกำไรสุทธิ มีกำหนดจ่าย ในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดยจะขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เม.ย.2565 นี้

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button