Daily NewsRecent Posts

TNR เซ็นMOU มหาวิทยาลัยแม่โจ้รุกธุรกิจกัญชง

นายอมร ดารารัตนโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดย TNR ให้การสนับสนุนโครงการศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม รองรับการรุกธุรกิจด้านกัญชงครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตั้งแต่การเพาะปลูก จัดตั้งโรงงานสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง เบื้องต้นเตรียมนำสายพันธุ์กัญชงจากต่างประเทศที่นำเข้ามาอย่างถูกต้อง ทดสอบเพื่อศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกในประเทศ ให้ได้สารสำคัญที่มีปริมาณและคุณภาพในระดับที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการของโรงงานสกัด

พร้อมทั้งตกลงที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้ ประสบการณ์ อบรมสัมมนา ดูงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกัญชง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าโครงการฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button