Daily NewsRecent Posts

TPS ปักหมุดปี 65 รายได้โต 20-25% โชว์ Backlog อยู่ในมือกว่า 1,311 ลบ.

ผู้ถือหุ้น TPS โหวตอนุมัติจ่ายปันผลปี 64 เป็นเงินสด ในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น ฟาก”บุญสม กิจเกษตรสถาพร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยลุยประมูลงานใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตที่ 20-25% ตามเป้าหมาย

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น เป็นจำนวนเงิน 26,879,989.76 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่  6 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ ให้มากขึ้น และให้ครอบคลุมธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจดาวเทียมสื่อสาร การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่าย สินค้าอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท ธุรกิจเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจรับเหมาต่อเรือ ซ่อมบำรุงรักษาเรือ ธุรกิจจ้างเหมาสร้างปั้นจั่น ซ่อมบำรุงรักษาปั้นจั่น เป็นต้น

“บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ TPS ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ๆ  เพื่อสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ  และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้” นายบุญสมกล่าว

นายบุญสม กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของปี 2565 บริษัทฯ เตรียมพร้อมที่จะเข้าประมูลงานใหม่ทั้งในส่วนของโครงการภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้าประมูลงานของ TPS เอง และในส่วน บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลงานอีกหลายโครงการ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้  ในส่วนของธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ภายใต้บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) เป็นบริษัทย่อย ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจหลายราย คาดว่า จะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มี Backlog อยู่ในมือกว่า 1,311 ล้านบาท คาดว่า จะทยอยรับรู้รายได้ภายในปีนี้เป็นต้นไป โดยมั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ มีรายได้ในปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่ระดับ 20-25%

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button