Daily NewsRecent Posts

TPS เปิดงบครึ่งแรกปี 65 กำไรสุทธิ 26.64 ลบ. พุ่ง 92.51 % บอร์ดใจดีแจก “TPS-W1” ฟรี อัตรา 4:1

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS ) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/65 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) มีกำไรสุทธิ 12.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.57 ล้านบาท หรือ 14.21% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 11.03 ล้านบาท และมีรายได้รวม 181.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.55 ล้านบาท หรือ 52.41% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 119.35 ล้านบาท

ขณะที่ ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 มีกำไรสุทธิ 26.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.80 ล้านบาท หรือ 92.51% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 13.84 ล้านบาท และมีรายได้รวม 384.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.94 ล้านบาท หรือ 55.31% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 247.59 ล้านบาท

ปัจจัยหลักที่รายได้และกำไรของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้จากธุรกิจจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งรายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขายและรายได้จากงานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TPS-W1) จำนวนไม่เกิน 83,999,968 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ  ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.20 บาทต่อหุ้น  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TPS-W1 (Record Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ยังมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 41,999,984 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 167,999,936 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 335,999,872 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 209,999,920 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 419,999,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 83,999,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ในไตรมาส 2/2565 บริษัทฯ ยังสามารถทำผลงานได้ดี จากการที่สามารถส่งมอบงานให้ภาครัฐและเอกชนได้ตามกำหนด พร้อมกับมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมี Backlog อยู่ในมือกว่า 1,264 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ภายในปีนี้ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหญ่ๆ อย่างต่อเนื่อง ภายหลังที่หน่วยงานต่างๆ เริ่มเปิดประมูลงานที่ได้ชะลอไว้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อนำมาเติม Backlog ที่มีอยู่ จึงมั่นใจว่า จะช่วยสนับสนุนผลงานในปีนี้ให้เติบโตตามเป้าหมายที่ระดับ 20-25%”

นายบุญสม กล่าวอีกว่า  สำหรับแผนการดำเนินงานที่เหลือของปีนี้ TPS จะเดินหน้าเข้าประมูลงานขนาดใหญ่ทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน โดยมีการเข้าประมูลงานในส่วนของ TPS เอง และในส่วนของบริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลงานอีกหลายโครงการ โดยคาดว่า จะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

ในส่วนของธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ภายใต้บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) เป็นบริษัทย่อย ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจหลายราย และเริ่มทยอยสะสม Backlog ซึ่งจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้เช่นกัน รวมถึงยังมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลัก เพื่อเพิ่มช่องทางแหล่งรายได้อย่างสม่ำเสมอ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button