Daily NewsRecent Posts

Triple i ยันยังใช้สายการบินพันธมิตร แนวโน้มขนส่งระหว่างประเทศยังไปได้สวย

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ iii ชี้แจงในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังจากที่สายการบินไทยแอร์เอเชียประกาศหยุดกิจการชั่วคราวในเดือนสิงหาคมนี้ว่า “บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าให้บริการในส่วนของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามปกติ แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบให้สายการบินทั่วโลกงดให้บริการทุกเที่ยวบินมาตั้งแต่ต้นปี 2563 แล้ว บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใดต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการหยุดให้บริการเฉพาะส่วนของผู้โดยสาร ซึ่งเรายังคงใช้บริการสายการบินพันธมิตร รวมทั้งไทยแอร์เอเชีย ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

อย่างไรก็ดี ในฐานะพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่อยู่เคียงข้างสายการบินมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับไทยแอร์เอเชียปรับกลยุทธ์การดำเนินงานในส่วนของการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อทดแทนรายได้ในส่วนของผู้โดยสารให้กับสายการบินมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

โดยเริ่มจากการให้บริการเช่าเหมาลำเพื่อขนส่งสินค้าโดยเฉพาะหรือ Charter Flight ในไตรมาสแรกของปี 2563 และต่อมาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาการให้บริการมาเป็น Cargo Flight ซึ่งบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเต็มรูปแบบที่มีการกำหนดเส้นทางและความถี่ชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุม 9  เส้นทาง ในประเทศจีน ฮ่องกง อินเดีย และมัลดีฟ สำหรับในอนาคตบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายเครือข่ายเส้นทางการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นรายได้หลักให้กับสายการบินต่อไป”

จากการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการบริหารธุรกิจปัจจุบันภายใต้วิกฤต และการพัฒนาธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มการหารายได้ทดแทน การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคเพื่อบริหารความเสี่ยง และการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างโดดเด่นทั้งการเติบโตของรายได้และผลกำไรในทุกกลุ่มธุรกิจหลักที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการเติบโตของส่วนแบ่งกำไร ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 3/2563 มาจนถึงไตรมาส 1/2564 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่และเป็นการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จากการเข้าลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องด้านโลจิสติกส์ต่างๆ  ทั้งในในประเทศและในระดับภูมิภาค ตั้งแต่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2559 เป็นต้นมา

โดยมีการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มบริษัท AROUND บริษัท SAL และบริษัท AOTGA การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน ได้แก่ DGPS และ Coolchain รวมไปถึงและธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ  ได้แก่ ShipSmile และ Makesend โดยที่ผ่านมาบริษัทต่างๆ ดังกล่าวที่ทริพเพิล ไอโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมลงทุน ต่างสามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button