Daily NewsRecent Posts

Triple i เตรียมขนส่งวัคซีน รวมถึงชุดทดสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังภาครัฐไฟเขียวเอกชนนำเข้า

🚀Triple i เตรียมขนส่งวัคซีน รวมถึงชุดทดสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังภาครัฐไฟเขียวเอกชนนำเข้า
         นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III เปิดเผยว่า จากการที่ภาครัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนได้มีการนำเข้าวัคซีนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อบริษัท จากความพร้อมเเละมีเครือข่ายที่ครอบคุลม มีกำลังการขนส่งรองรับ
        ซึ่งจากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจในด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งวัคซีน รวมถึงชุดทดสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง ซึ่งบริษัทมีจุดแข็ง มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งกลุ่มสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าธุรกิจดังกล่าวนี้ จะเข้ามาหนุนการเติบโต ของปีนี้

Related Articles

Back to top button