Daily NewsRecent Posts

TRITN ฉลุย ผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกวาระ แย้ม Q1 สดใสมาก ตุน Backlog แน่น

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นทั้งให้ความร่วมมือเข้าประชุมพร้อมทั้งสนับสนุนอนุมัติในทุกวาระที่ทางบริษัทเสนอ โดยในการประชุมฯครั้งนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (TRIRN-W5) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกท่านฟรี โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีจำนวนไม่เกิน 2

,225,510,387 หน่วย ในสัดส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) กำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นยังอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,225,510,387 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 อีกด้วย

ในการประชุมฯ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้นำหญิงแกร่งแห่งกลุ่ม TRITN ได้เผยถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจของเครือว่า ปัจจุบันอยู่ในช่วงที่สดใสขึ้นมาก ตั้งแต่เริ่มต้นปี Q1/2565 สถานการณ์โควิดซาลงประกอบกับสังคมเริ่มปรับตัวทำให้การดำเนินงานต่างๆเริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติ อุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆลดตามไปด้วย ทำให้โปรเจกต์งานก่อสร้างกลับมาลุยดำเนินการได้เกือบปกติ 100% แล้ว เราได้งานใหม่เพิ่มเข้ามาในช่วง Q1 เสริมให้ปัจจุบันบริษัทฯ มี backlog อยู่ราว 2,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงปีก่อนที่มี backlog อยู่ประมาณ 1,200 ล้านบาท และ TRITN เตรียมส่งทัพแกร่งลุยการประมูล ชิงโปรเจกต์มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทในปีนี้ ตุน backlog เพิ่มอีก 2,500 ล้านบาท ทางด้านโรงไฟฟ้าก็สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้เพิ่มสูงขึ้น สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องให้กับกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ปัจจุบัน TRITN เป็นบริษัทที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและชัดเจน นำโดยกลุ่มเตชะอุบล มุ่งมั่นสนับสนุนและผลักดันให้ได้งานที่มีศักยภาพและสร้างรายได้มหาศาลให้กับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้แต่งตั้ง พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ขึ้นมาเป็นประธานกรรมการ บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของ TRITN ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะช่วยเสริมให้กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button