Daily NewsRecent Posts

TWPC ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.134 บ./หุ้น

ผู้ถือหุ้น บมจ.ไทยวา (TWPC) โหวตอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตรา 0.134 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 117.97 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 12 พ.ค. 64 และพร้อมจ่ายวันที่ 21 พ.ค.นี้  ผู้บริหาร “โฮ เรน ฮวา” ซีอีโอ ระบุปี 64 ตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เดินหน้าธุรกิจใหม่ “ไบโอพลาสติก” ผลิตจากพืชผลทางการเกษตร ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% เน้นผลิตภัณฑ์ แพ็คเกจจิ้ง และของใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร หวังเริ่มรับรู้รายได้ปลายปีนี้ ช่วยผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยวา (TWPC) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญ    ผู้ถือหุ้นใหญ่ประจำปี 2564 ได้อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.134 บาทต่อหุ้น สำหรับจำนวนหุ้น 880,420,930 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  117,976,404.62 บาท  บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า บริษัทฯ คาดว่าในปีนี้ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นน่าจะดีขึ้นด้วย ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ความต้องการแป้งมันสำปะหลังมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีนหลังจากเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้ราคาขายแป้งมันสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนหัวมันค่อนข้างคงที่ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รุกขยายส่งออกแป้งมันไปตลาดอินโดนีเซีย โดยเน้นเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (HVA) ให้สูงขึ้น ดังนั้นจะทำให้ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่า สัดส่วนการส่งออกในธุรกิจอาหารปีนี้จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ใกล้เคียง 20% จากปีก่อนอยู่ที่ 16% ขณะที่การส่งออกแป้งมันสำปะหลัง จะมีสัดส่วน 75-80%

นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนเดินหน้าธุรกิจใหม่ โดยผลิตสินค้าประเภท “ไบโอพลาสติก” ซึ่งเป็นผลผลิตจากพืชผลทางการเกษตร และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% เพื่อนำไปใช้ในรูปแบบประเภทสินค้าแพ็คเกจจิ้ง และของใช้ในการเกษตรทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วงปลายปีนี้ และทยอยรับรู้รายได้บางส่วนในปีนี้แต่จะรับรู้รายได้เต็มปีตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

ส่วนแผนการลงทุนในปีนี้คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 300-350 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะใช้ในการซ่อมบำรุงประจำปี และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการเพิ่มกำลังการผลิตในผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (HVA) เป็นต้น

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button