Daily NewsRecent Posts

UBA ปลื้ม! “โรดโชว์” คึกคัก ชูจุดแข็งผู้นำธุรกิจจัดการน้ำแบบครบวงจร โชว์ผลงาน 6 เดือนแรกปีนี้กำไรแตะจุดสูงสุด

บมจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) ปลื้ม กระแสตอบรับโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์คึกคัก โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจด้านการให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร ชูจุดเด่นเป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเอกชนรายใหญ่ – เชี่ยวชาญการบริหารจัดการเดินระบบ และบำรุงรักษาอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี และตอบโจทย์ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี มีรายได้กำไรเติบโตต่อเนื่อง โชว์รายได้ 6 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 327.18 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ  30.83 ล้านบาท เติบโต 46.25 % จากช่วงปีก่อน พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ( mai ) ภายในปีนี้

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน ) หรือ UBA เปิดเผยว่า ทีมผู้บริหารของ UBA และที่ปรึกษาทางการเงินได้ร่วมกันจัดโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้กับนักลงทุนทั่วไป เพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน สร้างความเข้าใจถึงภาพรวมธุรกิจและแผนการดำเนินธุรกิจรวมทั้งแผนงานต่างๆ ตลอดจนได้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของ UBA ที่มีโอกาสอีกมากในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 28.33 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ( mai ) ภายในปีนี้ในหมวดธุรกิจบริการ

“การโรดโชว์ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ นักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมชมไลฟ์สดอย่างคึกคัก สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อ UBA ซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร และเป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร (อ้างอิงตามรายงานประจำปี สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ปี 2563) และเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในงานบริหารจัดการเดินระบบ และบำรุงรักษาอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร  ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีการเติบโตต่อเนื่อง

รวมถึงผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพโอกาสที่จะผลักดันให้อนาคตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่มีฐานะการเงินมั่นคง โดยเฉพาะหลังจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ( mai ) แล้วจะทำให้มีฐานทุนเพิ่มขึ้นสามารถประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น สนับสนุนการสร้างรายได้ให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ” นายเอกจักรกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562-64 มีรายได้รวมจำนวน 432.40 ล้านบาท 532.69 ล้านบาท 533.59 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิจำนวน 18.30 ล้านบาท 43.43 ล้านบาท 52.35 ล้านบาท คิดเป็นเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.23%, 8.15%, 9.81% เติบโตเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังปีละ 69%  ขณะงวด 6 เดือนแรกปี 65 บริษัทมีรายได้รวม 327.18 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 30.83 ล้านบาท

ด้านนายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (UBA) กล่าวว่าสำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินไปใช้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รองรับโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรม  เงินลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System)  วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตในอนาคต รวมถึงซื้อและปรับปรุงเครื่องจักร

“บริษัทฯมีจุดเด่น เราเป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร (อ้างอิงตามรายงานประจำปี สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ปี 2563) และเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้รับให้ดูแลงานอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร ”

บริษัทเป็นผู้นำในการดำเนินงานระบบำบัดน้ำเสียและอุโมงค์ระบายน้ำให้ กทม. และเป็นผู้ประกอบธุรกิจลักษณะนี้รายแรก ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับให้ดูแลงานอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการให้กับกรุงเทพมหานครมาต่อเนื่องแล้ว จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,000  ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ (Backlog) ณ ไตรมาส 2 ปี 2565 มูลค่ารวมกว่า 1,616 ล้านบาท สามารถรับรู้รายได้ในระยะยาว

ในขณะขณะเดียวกันกทม. มีแผนขยายการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และอุโมงค์ระบายน้ำอีกมากใน 5 ปีข้างหน้า โดยคาดการณ์มีตัวเลขมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้การที่บริษัทฯมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการรับงานบริหารจัดการน้ำ ทั้งในโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการทำงานในหลายรูปแบบ และมีโอกาสจะได้รับงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯมีความสามารถในการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรมาโดยตลอด” นายสมชาติกล่าวในที่สุด

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button