Daily NewsRecent Posts

VL พร้อมลุย! ขยายเส้นทางบริการต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ปันผล 0.015 บ./หุ้น

บมจ.วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ VL”) ปลื้มผู้ถือหุ้นไฟเขียว ปันผลงวดปี 2564 ในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น เตรียมจ่ายวันที่ 18 พ.ค.นี้ ด้าน CEO “ชุติภา กลิ่นสุวรรณ” ส่งซิกเล็ง ขยายการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ พร้อมสั่งเรือเพิ่ม จำนวน 1 ลำ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 10,000 เดตเวตตัน รองรับให้บริการขนส่งต่างประเทศเพิ่ม พร้อมตอกย้ำผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพ VL-W1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 เม.ย.นี้   

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์(“VL”) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 14.5 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งเป็นการสะท้อนศักยภาพการเติบโต ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตด้าน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีรายได้รวม 670 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 จากปีก่อน มีกำไรสุทธิ  23 ล้านบาท

สำหรับแผนในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้นำการส่งออกรายใหญ่ของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ เร่งขยายแผนการให้บริการในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับความต้องการ เนื่องจากเส้นทางของประเทศดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักของการขนส่งของ “VL” ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯให้บริการขนส่งทางทะเล ในต่างประเทศ อาทิ  น้ำมันปาล์ม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันปิโตรเลียม

อีกทั้งยังเตรียมขยายกองเรือเพิ่ม จำนวน 1 ลำ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 10

,000 เดตเวตตัน (DWT) ภายใต้งบลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท โดยเรือดังกล่าวบริษัทฯ คาดว่าจะนำเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้สูงขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายบริษัทฯในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้หากกองเรือดังกล่าวสามารถเข้ามาตามระยะเวลาที่กำหนด ก็สามารถดำเนินการให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้ทันที ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการเรือดังกล่าว โดยเฉลี่ยเข้ามาในปี 2565 ประมาณ 90 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อน ให้เป้าหมายการเติบโตของของรายได้ในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 25 % เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีรายได้รวม 670 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่ “VL” ฝากไปยังผู้ถือหุ้นว่า การใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 2 จะครบกำหนดระยะเวลาในวันที่ 27 เมษายนนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้เตรียมเปิดให้ผู้ถือหน่วยแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ VL-W1 ได้ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายนนี้ ที่อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 0.50 บาท/หุ้น โดยเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพบริษัทฯจะนำไปขยายการลงทุนสำหรับการขยายกองเรือ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button