Daily NewsRecent Posts

WIIK คว้างานการประปาส่วนภูมิภาค รับทรัพย์ 35.47 ลบ./ปี

บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK โดยนาย วิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า บริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ “บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด” ได้รับสัญญาจ้างผลิตน้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายน้ำเสริมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่มีความต้องการสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีความขาดแคลนในหลายพื้นที่ โดยใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ส่งจ่ายลงถังน้ำใสในพื้นที่การประปาบ้านบึง ก่อนสูบส่งเข้าโครงข่ายท่อส่งน้ำเพื่อจ่ายน้ำในพื้นที่ชลบุรีต่อไป

สัญญาดังกล่าวมีมูลค่าขั้นต่ำ 35.47 ล้านบาทต่อปี โดย วิค วอเตอร์ สามารถส่งจ่ายน้ำได้สูงสุดที่ 19,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ สำหรับผู้ใช้น้ำ 100,000 – 200,000 คน ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการผลิตน้ำชั้นสูง (Advanced Water Treatment) หรือ การผลิตน้ำสะอาดด้วยเมมเบรนชนิดต่างๆ ได้นำระบบผลิตน้ำด้วยเทคโนโลยีอุลตร้าฟิวเตรชั่น แบบเคลื่อนย้ายได้ (Ultrafiltration (UF) Mobile System) มาใช้ในโครงการ

ด้านนายกรรณ ศิริภัทสร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด ให้ข้อมูลเสริมว่า “ระบบผลิตน้ำด้วยเทคโนโลยีอุลตร้าฟิวเตรชั่น แบบเคลื่อนย้ายได้ (Ultrafiltration (UF) Mobile System) เป็นระบบที่เหมาะสมและเข้ามาแก้ปัญหาของระบบประปาหรือระบบประปาเคลื่อนย้ายได้แบบดั้งเดิม เช่น ปัญหาการใช้พื้นที่ ในโครงการนี้ ใช้พื้นที่เพียง 450 ตารางเมตร สำหรับระบบผลิต 800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือ 19,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ระบบดั้งเดิมต้องใช้พื้นที่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 2 เท่า ไม่รวมพื้นที่บ่อผึ่งตะกอน ซึ่งระบบของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องมี, ปัญหาการติดตั้งเคลื่อนย้าย ในโครงการนี้ ใช้เวลาเพียง 45 วัน ในการติดตั้งและทดสอบหน้างาน รวมงานฐานราก และใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 1 % ของมูลค่าระบบในกรณีที่ต้องการรื้อย้าย โดยระบบถูกออกแบบเป็นลักษณะ Containerized Concept หรือ ลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน สามารถย้ายหรือแยกทำงานรวมหรือแยกกันได้โดยง่าย  ในขณะที่ระบบดั้งเดิม ใช้เวลาในการติดตั้งทดสอบหน้างาน และงานฐานราก ที่มากกว่า ใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่า 30 % ของมูลค่าระบบในกรณีที่ต้องการรื้อย้าย, ปัญหาคุณภาพน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร มีปัญหา 2 หลัก คือ 1.แมงกานีส 2.สาหร่าย ซึ่งมีมากถึง 28 ชนิด โดยปัญหาดังกล่าว สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีอุลตร้าฟิวเตรชั่น ที่ทาง บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและเลือกใช้ในหลายโครงการ มีความยืดหยุ่นต่อคุณภาพน้ำดิบที่ไม่แน่นอน ใช้สารเคมีน้อยกว่า ลดสารก่อมะเร็ง ในขณะที่ระบบดั้งเดิม เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว อาจทำให้น้ำที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่แน่นอนเป็นต้น”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button