Daily NewsRecent Posts

WIIK รับงานเพิ่ม รับทรัพย์เฟสแรก 38 ลบ.

บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK โดยนาย วิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศข่าวดีต่อเนื่องจากบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำ บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด ที่ล่าสุดได้รับความไว้วางใจจาก นิคมอุตสาหกรรม TFD ในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียกลางของ นิคมอุตสาหกรรม TFD 2 ซึ่งเป็นการเพิ่มจากระบบเดิมที่ออกแบบไว้ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จำนวน 2 ระบบ รวม 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จำนวน 2 ระบบ รวม 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ เพื่อรองรับลูกค้าของนิคมซึ่ง มีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้น้ำ

สัญญาดำเนินการแบ่งเป็น 2 เฟส โดยมีมูลค่าสัญญาในเฟสแรก 38 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถ จำนวน 1 ระบบ จาก 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อรองรับลูกค้าที่เริ่มส่งน้ำมายังระบบบำบัดกลาง ในปี 2564 นี้ โดยระบบหรือเทคโนโลยีที่เลือกใช้ เรียกว่า MBR (Membrane BIO Reactor) หรือ การบำบัดน้ำเสียที่ผสานกันระหว่าง ระบบบำบัดแบบชีวภาพและการกรองด้วยเมมเบรนแบบจุ่ม (Submersed UF Membrane)

นายกรรณ ศิริภัทสร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด เผยว่า “เทคโนโลยี MBR (Membrane BIO Reactor) หรือ การบำบัดน้ำเสียที่ผสานกันระหว่าง ระบบบำบัดแบบชีวภาพและการกรองด้วยเมมเบรนแบบจุ่ม (Submersed UF Membrane) ในโครงการนี้ ทางบริษัทฯ เลือกใช้เมมเบรนที่มีคุณภาพสูงจาก SUEZ ซึ่งเป็นหนึ่งใน Partner ของเรา โดยได้ถูกติดตั้งอยู่ภายใต้โครงสร้างหรือบ่อของระบบเดิม (SBR) ซึ่งเรียกว่า เป็นการ Retrofitting โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการแรก ของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ โดยสามารถเพิ่มความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย ได้ประมาณ 3 เท่า โดยใช้ Footprint เดิม และน้ำที่บำบัดได้มีคุณภาพดีและคงที่ สามารถน้ำไปใช้ใหม่ได้ รองรับนโยบายการใช้น้ำอย่างยั่งยืน

โดยระบบดังกล่าว เหมาะสมกับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งบำบัดน้ำเสีย หรือ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งจาก บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม จนถึง ชุมชน จังหวัด ภูมิภาค สวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และยังสามารถ ควบคุมดูแลระยะไกลได้แม้ในระบบขนาดเล็ก รองรับรูปแบบธุรกิจ ทั้ง ขาย เช่า เช่าซื้อ BOO BOOT และลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่า จะได้รับเทคโนโลยีที่ถูกต้องมาตรฐานและเชื่อถือได้ จากบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญตรง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (Proven Technology)”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button