Daily NewsRecent Posts

WINMED เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ 30 เม.ย. / 5-6 พ.ค.นี้

WINMED แต่งตั้ง บล.ฟินันเซียไซรัสเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  เคาะราคา IPO 3.10 บาท เปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ 30 เม.ย. / 5-6 พ.ค.นี้

 

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED พร้อมด้วยดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน  และนายสมภพ     กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ในการแต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล

พร้อมแต่งตั้งบล.โนมูระ พัฒนสิน บล.โกลเบล็ก บล.เคทีบีเอสที บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บล.ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดย WINMED เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดราคาขายที่ 3.10 บาทต่อหุ้น และเตรียมเปิดให้จองซื้อวันที่ 30 เม.ย. 5 พ.ค. และ 6 พ.ค. นี้

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button