Daily NewsRecent Posts

“บล.หยวนต้า” โชว์กำไร รายได้เพิ่มขึ้น เติบโต 321.17%

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 432.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 321.17 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีกำไรสุทธิ 102.71 ล้านบาท

สำหรับรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ หลัก ๆ จะมาจากรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 260.43 ล้านบาท จาก 627.66 ล้านบาท เป็น 888.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.49 ซึ่งเป็นไปตามมูลค่าการซื้อขายของลูกค้าของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือน ปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2563

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกําไรและผลตอบแทนจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 59.82 ล้านบาท จาก 88.64 ล้านบาท เป็น 148.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.49 จาก 1) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้น 14.63 ล้านบาท รายได้จากการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 20.67 ล้านบาท 2) รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 64.15 ล้านบาท จาก 198.97 ล้านบาท เป็น 263.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.24 3)กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 319.65 ล้านบาท จาก 147.58 ล้านบาท เป็น 467.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 216.59 เนื่องมาจากกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 872.13 ล้านบาท จึงมีผลทำให้ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 321.17

คุณบุญพร กล่าวต่ออีกว่า “ต้องขอขอบคุณนักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ช่วยให้ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเรามีกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงแม้ว่าเราจะเติบโตท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ก็ตาม แต่ด้วยผลของการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมานั้น บล.หยวนต้า ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการผลักดันและพัฒนาให้อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์มีการเติบโต ทั้งในเรื่องของการขยายตลาดให้กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งผลงานใน Q2/64 ที่เราโตถึง 321.17%  เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ก็เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าเราสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและมีคุณภาพ พร้อมร่วมสร้างโอกาสและสนันสนุนให้กับนักลงทุน และธุรกิจต่าง ๆ ในการขยายกิจการและเติบโตต่อไปได้

ในส่วนของการสนับสนุนในเรื่องอื่น ๆ หยวนต้าได้พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการลงทุนกับลูกค้า เช่น ระบบการเปิดบัญชีออนไลน์ (E-Open Account) รองรับ โดยสามารถเปิดบัญชีได้ค่อนข้างเร็วภายใน 8 นาที ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการในปี 2563 นอกจากการเปิดบัญชีออนไลน์แล้ว หยวนต้ายังเน้นการสื่อสารและให้ความรู้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการจัดรายการประมาณ 7-8 รายการครอบคลุมทุกโปรดักท์ลงทุน ภายใต้ช่อง Yuanta WOW Channel ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่มีนักลงทุนติดตามเป็นจำนวนมาก และในส่วนของการพัฒนาเครื่องมือซัพพอร์ตการลงทุน บริษัทฯ มีแอพพลิเคชัน “Yuanta NAVI” ที่ให้บริการครอบคลุมทั้งการซื้อขายหุ้นและกองทุนรวมออนไลน์ โดยปัจจุบัน Yuanta NAVI สามารถให้บริการสอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกันไปแต่ละรายได้

นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการประมวลผล เพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าสามารถลงทุนตามได้อย่างง่าย และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อีกด้วย ส่งผลให้ยอดเปิดบัญชีใหม่ของลูกค้าเพิ่มขึ้น และทำให้บริษัทฯ ขึ้นเป็นโบรกเกอร์ที่มีส่วนแบ่งตลาดออนไลน์สูงสุดในปี 2563 อีกทั้ง บริษัทฯ มีฐานทุนที่แข็งแกร่ง มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,400 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีนี้ ซึ่งอยู่ในระดับต้น ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงการมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA(tha) แนวโน้ม “อันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้มีความสามารถในการระดมทุนได้ดี พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่อย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการรองรับการขยายตัวของตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุน รวมถึงรองรับการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบเพื่อให้นักลงทุนใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button