หมาป่าแห่งวอลล์สตรีท

🌟PTT+NRF รวมกันมันส์กว่า ลุยเป็นผู้นำในอาเซียน

 

อินโนบิก (เอเซีย) บ.ร่วมทุน(PTT-NRF) ร่วมทุนกับบริษัท โนฟ ฟู๊ดส์ จํากัด บ.ในไส้NRF ตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดําเนินธุรกิจโปรตีนทางเลือก..ตั้งโรงงานผลิตที่ใช้เทคโนโลยีนําเข้าขั้นสูงในประเทศไทยกําลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี เพื่อเตรียมเป็นศูนย์กลางการผลิตและจัดจําหน่ายให้กับตลาดทั่วภูมิภาคอาเซียน พร้อมรองรับการพัฒนาธุรกิจอาหารสําหรับอนาคต ..หมาป่าแห่งวอลสตรีท ชอบอนาคตNRF….

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button