Daily NewsRecent Posts

AKS รับทรัพย์ 127 ลบ. Diversify สู่ธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง พร้อมดันธุรกิจในมือเต็มกำลัง!

นายสง่า ตันติอมรพงษ์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AKS เผยหลังลงนามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ‘โครงการ เอคิว เชดิ ชลบุรี-บายพาส’ แก่บริษัท เมตะ เอส จำกัด ว่า ”AKS มุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจและบริการที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าเสมอมา ในปี 2024 บริษัทฯ มีนโยบาย Diversify (กลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ) ไปสู่กลุ่มธุรกิจที่เราได้ทำการศึกษาอย่างรอบคอบ และมองว่าเป็นแหล่งรายได้ที่มีอัตรากำไรสูงกว่า ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติจำหน่ายทรัพย์สินและโครงการบางแห่ง คือ ‘โครงการ เอคิว เชดิ ชลบุรี-บายพาส’ที่มูลค่า 127.40 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะนำเงินทุนที่ได้ไปพัฒนาในธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่รวมถึงนำไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่นที่มองว่ามีโอกาสเติบโตและตอบรับกับกระแสเศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่างดี”
“นอกจาก AKS จะประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทฯ ที่เราสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี และสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังมีธุรกิจภายใต้เครืออีก 2 ธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ภายใต้บริษัทย่อย ‘อควาเรียส โฮเทล คอลเลคชั่น’ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่  Alix Bangkok Hotel ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และอีก 3 โรงแรมที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ ได้แก่  โรงแรม The Tarna Align Resort เกาะเต่า, โรงแรม ShaSa Resort & Residences และโรงแรม Malibu Resort & Beach Club ณ เกาะสมุย ที่ปรับโครงสร้างสู่รูปแบบ ‘Green Hotel’ อย่างเต็มตัวแล้ว รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ธุรกิจสินเชื่อ ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท ‘Beyond Capital’ ก็มีการวางแผนที่จะขยายสินเชื่ออื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังมีธุรกิจพลังงานทั้งในไทยและต่างประเทศที่บริษัทได้เข้าลงทุนไว้ ซึ่งเราเล็งเห็นว่ามีโอกาสเติบโตทางรายได้สูงและสร้างตอบแทนที่มั่นคงให้แก่บริษัทได้อย่างแน่นอน”
ทั้งนี้ AKS ย่อมาจาก A – ASSET (สินทรัพย์) K – KNOWLEDGE (ความรู้และความเชี่ยวชาญ) และ S – SUCCESS (ประสบความสำเร็จ) ซึ่งหมายถึง การใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาต่อยอดสินทรัพย์และธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตและประสบความสำเร็จ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

Related Articles

Back to top button