Daily NewsRecent Posts

ABM ปั๊มยอดขาย 9 เดือน เติบโต 25-30% วางเป้าทั้งปี 65 ยอดขายรวมทะลุ 2,600 ลบ.

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มกะลาปาล์ม, กลุ่มไม้สับและส่วนอื่น ๆ ของไม้, กลุ่มขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้, กลุ่มชีวมวลอัดแท่ง และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ABM ประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล 5 กลุ่มดังกล่าว เติบโตขึ้นประมาณ 25-30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานโลกมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ ABM ปรับตัวขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งยังได้รับอานิสงส์จากตลาดโลกใส่ใจเรื่องคาร์บอนเครดิตมากขึ้นด้วย

“ABM ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ไว้ที่ประมาณ 2,600 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นประมาณ 30% จากปีที่ผ่านมามีรายได้ อยู่ที่ 1,900 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ABM มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งได้ตั้งเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้า ให้มีรายได้ทะลุ 6,000 ล้านบาท”

 นางสาวธิญาดา กล่าวด้วยว่า ตามที่ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ภายในปี 2608 เนื่องจากระยะที่ผ่านมาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) มีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ โดย ABM มุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ด้วยการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากป่าปลูกและของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร

ทั้งนี้ จากการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี ABM พร้อมส่งเสริมให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยลดผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้จากภาคอุตสาหกรรมสู่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเมื่อเร็วๆ นี้ ABM ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดได้ว่า ABM มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

“เมื่อตลาดโลกมีความต้องการในด้าน Green Transformation และคาร์บอนเครดิตมากขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนจากพลังงานเชื้อเพลิงมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของ ABM ให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และต่อเนื่องไปได้ทั้งปี 2565 พร้อมกันนี้ ABM ยังมีออร์เดอร์ไปจนถึงไตรมาส 1 ของปี 2566 ด้วย ทั้งนี้ ABM เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ไม้สับความร้อนสูง ซึ่งจะมีความชื้นต่ำกว่าไม้สับทั่วไป จึงทำให้มีค่าความร้อนที่มากกว่าและใช้ปริมาณไม้สับที่น้อยลง สามารถช่วยลูกค้าลดต้นทุนได้ ที่สำคัญยังช่วยในเรื่องคาร์บอนเครดิตด้วย”

อย่างไรก็ตาม ABM ไม่ได้ก่อตั้งมาเพื่อตามเทรนตลาดโลกในปัจจุบัน เพราะตลอดกว่า 70 ปีที่ผ่านมา ABM มุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรที่ดีที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน และทาง ABM ก็มีโลจิสติกส์ที่ดี ทั้งทางบก ทางน้ำ และการขนส่งต่าง ๆ รวมทั้งยังมีความพร้อมที่จะดูแลเตาบอยเลอร์ (Boiler) ให้กับลูกค้าด้วย เพราะถ้าเตาเผามีขี้เถ้าเยอะ ๆ ก็จะคอยกำจัดขี้เถ้าและของเสียให้ถูกต้องตามกฎหมาย

“โดยบริษัทที่ใช้พลังงานสะอาดเท่านั้นถึงจะขอคาร์บอนเครดิตได้ ดังนั้นลูกค้าจึงเริ่มเข้ามาสนใจ Green Transformation เพิ่มมากขึ้น และถ้าหากลูกค้ามีความต้องการปรับเปลี่ยนเป็นเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล ABM สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้ ยกตัวอย่าง ถ้าลูกค้าใช้เชื้อเพลิงเตาแข็งก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย แต่ถ้าหากลูกค้าที่ใช้แก๊สหรือน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้ว ก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนเตาเผาใหม่ ซึ่งอาจจะมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนบ้าง”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button