Daily NewsRecent Posts

ADD ส่งซิก! Q2 บุ๊กส่วนแบ่งกำไรจาก “7C” จ่อลุยพัฒนาคอนเทนต์-โซลูชั่น ครบทุกมิติ

บมจ.แอดเทค ฮับ (“ADD”) รุกให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์สู่การต่อยอดการลงทุนด้านเทคโนโลยีต่อเนื่อง นำกลยุทธ์ด้าน Digital Transformation ลุยผนึกกลุ่มพันธมิตร หวังสร้างมูลค่าทางธุรกิจทุกมิติ หลังประสบความสำเร็จการเข้าลงทุน “7C” บุ๊กส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น 46.73% ตั้งแต่ Q2/2565 ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลงวด ม.ค.-มี.ค. 65 อัตราหุ้นละ 0.13 บาท ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ ด้าน CFO “สมโภช ทนุตันติวงศ์” ย้ำภาพรวมธุรกิจปีนี้เติบโตต่อเนื่อง พร้อมปรับแผนวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO เล็งต่อยอดด้านเทคโนโลยีเพิ่ม จ่อศึกษาแผน 3-6 เดือนต่อธุรกิจในอนาคต  

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ (“ADD”) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 2/2565 ว่า บริษัทฯยังคงเดินหน้าการให้บริการดิจิทัล โดยเฉพาะด้าน E-Content ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสาระและความบันเทิงที่เพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการต่อยอดการลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายใต้การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัล (Digital Transformation) ไปใช้กับองค์กรของกลุ่มพันธมิตร ที่ให้ความสนใจร่วมทุนกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาวมากขึ้น

โดยจากความสำเร็จในการเข้าถือหุ้น 46.73% ในบริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด (“7C”) ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี การวางระบบควบคุมภายใน การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ และที่ปรึกษาในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกลุ่มลูกค้ามากกว่า 30 บริษัท และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯอีกหลายบริษัท ซึ่ง 7C มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ           บริษัท มาย โค๊ดดิ้ง โรแมนซ์ จำกัด (“MCR”) และ บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด (“TTE”) ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้ ADD สามารถรับรู้กำไรได้ทันทีตั้งแต่เข้าไปลงทุน  โดยบริษัทฯจะเริ่มทยอยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกลุ่ม 7C ตามสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป ดังนั้นจากความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯมีแผนศึกษาเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทฯอื่นที่เกี่ยวข้องกับ Core Business ต่อยอดสู่การพัฒนาคอนเทนต์-โซลูชั่น ให้ครบทุกมิติ

ทั้งนี้ บริษัทฯเตรียมศึกษาแผนการลงทุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการการเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2564 จำนวน 150 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษา 3-6 เดือน ซึ่งบริษัทฯมองว่าแผนการศึกษาดังกล่าวจะส่งผลดีต่อธุรกิจในอนาคต

ขณะที่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯยังคงแข็งแกร่ง โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 648.58 ล้านบาท โดยแทบไม่มีหนี้สินที่มีต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 25 พ.ค. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 24 พ.ค. 2565 เพื่อจ่ายปันผลในวันที่ 9 มิ.ย.นี้

ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส1/2565 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน “ADD” กล่าวว่า บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการรวม 110.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.01% และมีกำไรสุทธิ 21.23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.08% ซึ่งมาจากการรับรู้รายได้จาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.) ธุรกิจการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ มีรายได้ 91.38 ล้านบาท ลดลง 21.62% เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และปัญหาเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในวงกว้าง ขณะที่กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 23.48 ล้านบาท หรือลดลง 25.76% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.70% ลดลงจากปี 2564 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.13% เนื่องจากต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ให้แก่คู่ค้าด้านการตลาดในช่องทางออนไลน์โดยเฉลี่ยมีอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่สูงขึ้น

2.) ธุรกิจการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายได้จำนวน 18.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% ขณะที่กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 10.42 ล้านบาท ลดลง 10.54% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.43% ลดลงจากปี 2564 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.44% เนื่องจากต้นทุนค่าบริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับโครงการใหม่ในอนาคต

และ 3.) ธุรกิจการให้บริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต มีรายได้ 0.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217.39% เนื่องจากลูกค้ากลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการใช้จ่ายด้านสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีขาดทุนขั้นต้น จำนวน 0.42 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

antibiotika-online.com

Related Articles

Back to top button