Daily NewsRecent Posts

AQUA ไฟเขียว! ลุยศึกษาลงทุนธุรกิจการบินรายใหญ่-Logistic

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA เผยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ไฟเขียวการอนุมัติลงนามในบันทึกข้อตกลงที่ทำกับผู้ประกอบการคมนาคมทางอากาศรายหนึ่ง  เพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว และตรวจสอบสถานะของกิจการก่อนที่จะพิจารณาทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญ  โดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและได้มีการวางเงินมัดจำแบบรับคืนได้เมื่อตรวจสอบสถานะกิจการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 85 ล้านบาท

การเลือกเข้าศึกษาการลงทุนในธุรกิจการบินครั้งนี้  ทางบริษัทฯ เล็งเห็นแล้วว่าเป็นโอกาสการลงทุนในช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสม เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยกำลังกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน

“นอกจากนี้ยังเล็งให้เข้าศึกษาการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ภาคพื้นดินเจ้าใหญ่เพิ่มภายในปีนี้ด้วย”

“ทั้งนี้ หากการทำธุรกรรมการลงทุนใดสำเร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และแจ้งต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ นักลงทุน ให้ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการเลือกลงทุนในธุรกิจ Mega Trend ที่หลากหลายและพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์การลงทุนที่แม่นยำ”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button