Daily NewsRecent Posts

GUNKUL ส่ง บ.ร่วมทุน ทีเอชซีจี กรุ๊ป เซ็น MOU กับ Central Lab Thai วิจัยพัฒนากัญชา กัญชง ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) โดยคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการบริหาร  และดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณธนารัตน์ จิตต์พายัพ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด และคุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Lab Thai)

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง รวมทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพของคนไทย

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button