Daily NewsRecent Posts

LEO นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา ณ ชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย จ.อุทัยธานี

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO)  พร้อมด้วย นายไกรราช  เล่าเกษตรวิทย์ (ที่เก้าจากซ้ายแถวบน) ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย จ. อุทัยธานี ได้ทำการถ่ายภาพร่วมกับสื่อมวลชนภายหลังพาการเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา พร้อมทั้งมอบต้นกล้ากัญชา และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ที่เป็นการร่วมมือระหว่าง LEO และวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย ให้กับสื่อมวลชน

และในการร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งพันธกิจของ LEO ในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม  (Sustainable Development) เพราะวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยนี้ ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ( Social Enterprise) ของชาวจังหวัดอุทัยธานี ที่มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน เพื่อกระจายรายได้ สร้างอาชีพในชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กับการสร้างผลกำไร เพื่อให้ธุรกิจของวิสาหกิจ สามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button