Daily NewsRecent Posts

RT คว้างานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง จ.ตราด มูลค่า 678.85 ลบ. หนุน Backlog งานก่อสร้างเติบโต

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทเข้ารับงานก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง จังหวัดตราด มูลค่า 678.85 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวลงนามสัญญาผู้ว่าจ้างและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยมีระยะเวลาสัญญา 39 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ปัจจุบันบริษัทเข้าพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบอน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดตราด สร้างขึ้นเพื่อช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัยให้แก่ประชนในพื้นที่ รวมถึงแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอีกด้วย

“บริษัทมุ่งเน้นการส่งมอบงานเก่าที่สะท้อนราคาต้นทุนเดิมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเดินหน้าแผนเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะผู้เข้าประมูลงานและเป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontract) ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานก่อสร้างที่หลากหลาย ซึ่งการเข้ารับงานในโครงการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมียอดงานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ ปัจจุบันจำนวน 12,296 ล้านบาท โดยทยอยรับรู้รายได้ในปี 2566-2570” นายชวลิต กล่าว

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button