Daily NewsRecent Posts

TGE ชนะประมูลโครงการใหม่ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน TES TCN จ.สมุทรสาคร รุกขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าสู่เป้าหมาย 200 MW

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกและเตรียมเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน TES TCN ในพื้นที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้รูปแบบที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด (Build Own and Operate, BOO) โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 25 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 9.9 MW และปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จำนวน 8.0 MW ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าแล้ว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES-TCN ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่เข้ามาหนุนภาพรวมผลการดำเนินงานในระยะยาวของ TGE ให้เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

“การได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่เราทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการขยายพอร์ตธุรกิจเข้าสู่โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จะช่วยทั้งกระจายความเสี่ยงของการลงทุน และยังสามารถสร้างรายได้และผลกำไรที่ดีในระยะยาว สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ TGE ที่ยึดมั่นด้าน Green Energy ด้วยการสนับสนุนนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหามลภาวะ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกัน” นายพงศ์นรินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ ภาพรวมธุรกิจ TGE ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 1) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่เปิด COD แล้วจำนวน 3 โครงการ ตั้งอยู่พื้นที่เดียวกันในอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 MW และ 2) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในอนาคต 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 31.9 MW ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES SKW จังหวัดสระแก้ว จำนวน 8 MW โรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES RBR จังหวัดราชบุรี จำนวน 8 MW โรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES CPN จังหวัดชุมพร จำนวน 6 MW และล่าสุดนั่นคือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนท่าจีน TES TCN จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 9.9 MW ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งในมือเพิ่มขึ้นเป็น 61.6 MW ซึ่งหลังจากนี้บริษัทฯ ยังคงแสวงหาโครงการลงทุนที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตให้ได้มากกว่า 200 MW ภายในปี 2575

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button