Daily NewsRecent Posts

W ปรับโครงสร้าง ขายบริษัทย่อย เตรียมปรับแผนยุทธศาสตร์ตลาด F&B ครั้งใหญ่

คุณเสาวณีย์ ขาวอุบล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2/2565  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีมติอนุมัติให้จำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 3 รายการ และได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้น และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

จากมติข้างต้นบริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นสามัญและทรัพย์สินในบริษัทย่อยดังนี้ 1.) บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด หรือ DMN ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ Domino’s Pizza จำนวน 3,874,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 90.10% ของหุ้นทั้งหมดใน DMN

2.) บริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด หรือ DKW ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือหุ้นผ่าน บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด หรือ CND จำนวน 160,998 หุ้น คิดเป็น 69.99% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ DKW ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีร้านอาหาร Jardin Du Boeuf เปิดให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 160,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 69.99% ของหุ้นทั้งหมดใน DKW ส่งผลให้ทั้งสองบริษัทดังกล่าวสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

และ 3.) ทรัพย์สินในหน่วยธุรกิจขนมหวานประเภทมาการอง ภายใต้แบรนด์ La Lune รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องและสินค้าคงเหลือ ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 6,500,000 บาท

โดยทั้ง 3 รายการที่ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายออกไป ได้จำหน่ายให้แก่ นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์  หรือบุคคล/นิติบุคคลที่นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กำหนด ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

คุณเสาวณีย์ กล่าวว่า “การขายสินทรัพย์ของทางบริษัทฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากต้องการขายธุรกิจที่ใช้เงินทุนสูงออกไปและคงธุรกิจที่ทางบอร์ดมีความเชี่ยวชาญไว้แทน นอกจากนี้ธุรกิจที่ทางบริษัทฯ มีอยู่อย่างชาบูยังคงเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมาแรง มีตลาดที่กว้าง บริโภคได้ง่าย และมีโอกาสการแข่งขันในตลาดค่อนข้างเยอะกว่าธุรกิจที่ได้ขายออกไป ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากรายได้ในไตรมาสที่ผ่านมา ทางบอร์ดจึงมีมติขายบริษัทย่อยและธุรกิจในเครือออกไป เพื่อให้ผู้ที่มีความชำนาญในด้านธุรกิจดังกล่าวรับช่วงต่อบริหารแทน และหลังจากนี้ทางบริษัทฯ เองมีแผนที่จะปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อต่อยอดธุรกิจ F&B ให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป”

ทั้งนี้ปัจจุบันทาง W มีธุรกิจ food and beverage ที่ดำเนินกิจการอยู่ คือ 1.) ธุรกิจของบริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ BCT ประกอบธุรกิจร้านขนมนำเข้าจากญี่ปุ่นแบรนด์ Bake, Zaku Zaku และ Rapl 2.) ธุรกิจของบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด หรือ CND ประกอบธุรกิจร้านอาหารสเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส Le Boeuf และ 3.) ธุรกิจของบริษัท อีสเทิร์น ควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจร้านอาหารชาบู Kagonoya ร้านอาหารชาบูระดับพรีเมียม มีต้นกำเนิดมาจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 10 สาขาแล้วในประเทศไทย

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button