Daily NewsRecent Posts

NRF มั่นใจเอเชียฟู้ดใน UK โต 11.3% ส่งผลดีให้ Bamboo Mart

หลัง NRF ประกาศกลยุทธ์ในปีนี้ที่จะกระโดดเข้ามาแข่งขันในธุรกิจร้านค้าปลีก พร้อมต่อยอดสู่ Omni-Channel ได้รับสัญญาณ ที่ดีขึ้นจากภาพรวมของรายได้ของร้านค้าปลีกใน UK มีการเติบโตอยู่ที่ 11.3% ทางด้านร้านค้าออนไลน์ส่งผลรายได้เติบโตราว 12.46% จากอานิสงส์ของโรคระบาด ภาคการท่องเที่ยวที่มีภาพรวมที่ดีขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการขยายตัวของผู้บริโภค

แดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้อนุมัติในการลงทุนธุรกิจค้าปลีกที่เราจะนำมาเป็นกลยุทธ์ในปีนี้ เนื่องจากบริษัทมีการส่งออกกว่า 30 ประเทศ และยังมีจุดแข็งทางด้านอาหารท้องถิ่น (Ethnic food) โดยกลยุทธ์ที่เราได้วางไว้คือการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ของแบมบู มาร์ท (Bamboo Mart) ดังนั้นร้านค้า ดังกล่าวจะรองรับทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ซึ่งอุตสาหกรรมค้าปลีกโดยเฉพาะร้านจำหน่ายอาหารเอเชียของ UK มีมูลค่า 190,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 11.3% ต่อปี

ยิ่งกว่านั้นบริษัทฯ ได้วางแผนขยายสาขาของ Bamboo Mart ตามหัวเมืองที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของ UK ซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุ่ม International Community ที่เป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ-สังคม ในขณะที่แพลตฟอร์มออนไลน์ยังคงมีแนวโน้มการใช้ งานเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับขยายตัวของร้านค้าออนไลน์ที่มีสัดส่วนตลาดถึง 12.6% และมีแนวโน้มเติบโตถึง 12.46% การพัฒนาร้านค้าออนไลน์นี้ยังนับว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเราอีกด้วย ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคที่ยังคงช้อป ออนไลน์ซึ่งเรามีความมั่นใจในกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ “การต่อยอดสู่ Omni-channel นับก้าวสำคัญของ NRF ที่จะกระโดดเข้าไปอยู่ในกระดานใหม่อย่างธุรกิจค้าปลีก โดยจะมุ่งพัฒนาเพื่อรองรับเทรนด์ผู้บริโภค เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งกลุ่มคนเอเชียที่เป็นนักศึกษา แรงงานทักษะ สูงที่อาศัยอยู่ใน UK” มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องสอดรับกับอัตราของผู้บริโภคที่ชื่นชอบการซื้ออาหารท้องถิ่นกลับไปทานที่บ้านราว 90% บวกกับสื่อการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่ทำให้ทุกคน สามารถประกอบอาหารเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน โดยหลังจากเราได้มีการประกาศกลยุทธ์ทำให้เราได้เร่งพัฒนาและดำเนินงานโดยเราตั้งเป้าว่า Bamboo Mart แห่งแรกจะเริ่มขึ้นที่ UK

นายแดน กล่าวปิดท้าย แม้สถานการณ์ธนาคารจะแผ่ขยายอิทธิพลมาถึงสหราชอาณาจักร แต่สำหรับธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอเชีย และกา บริโภคอาหารเอเชีย ไม่ได้รับผลกระทบในวิกฤตดังกล่าวเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการผ่อนคลายหลังวิกฤตโรคระบาดที่ดีขึ้น อีกทั้งจากการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอเชียจะมีสัดส่วนประมาณ 42% ของมูลค่าตลาดค้าปลีกทั้งหมดในสหราชอาณาจักรจนถึงปี 2026

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button